За GoEasy.eu

GoEasy.eu e централизиран cloud софтвер составен од неколку алатки и модули, за менаџирање со фактури,трошоци, магацини, финансии, договори за јавни набавки и проекти наменет за приватен и јавен сектор.
Досптапен е преку кој било интернет прелистувач преку компјутер или мобилен уред користејќи заштитена SSL конекција.

Можете да се регистрирате на една од 3-те достапни алатки или пак да креирате своја верзија селектирајќи кои модули ви се потребни.

...

Достапни модули


За ваше персонализирано користење можете да направете пакет комбинирајќи модули од достапните верзии.


Серверски простор и бекап

Неограничен серверски простор со автоматски бекап на вашите податоци на разлкична локација со цел вашите податоци бидат сигурни и достапни 24/7

Техничка поддршка

Вклучена техничка поддршка 8 часа дневно секој работен ден по телефон или емаил за брзо решевање на појавен технички проблем.

Клиентска поддршка

Нашите агенти ви стојат на располагање секој работен ден за било каква помош, асистенции или предлози при користење на софтверот.

Компанија и продукти


Гоу Изи ДОО

Гоу Изи ДОО (goeasy.eu) е стартап компанија за информатичка технологија основана во 2018 година, која преку развој на SaaS cloud деловни решенија им помага на компаниите и организациите да го дигитализираат и автоматизираат своето работење, менаџирајќи ги работните процеси достапни отсекаде преку интернет.


Cloud базирани решенија

Достапност на податоците отсекаде преку веб прелистувач, централизирано, без вложување во додатна инфраструктура и ресурси


Лесно надградливи

Брза персонализација според потребите на компаниите и организациите и поддршка за интеграција


Искусен тим

со долгогодишно искуство во различни области (IT, трговија, маркетинг, финансиски и правен менаџмент, проектен менаџмент)


Продукти по реална потреба

развивани според реални потреби со консултанти од различни области, целосно веб базирани и едноставни за користење


Продукти на компанијата

eproekti.mk

Cloud софтвер специјализиран за менаџирање на проекти финансирани од грантови програми


fakturiraj.mk

Cloud ERP софтвер за менаџирање со фактури, трошоци, магацини, човечки ресурси и автоматизирано сметководство прилагоден за користење од менаџерскиот тим

etenderi.mk

Cloud софтвер за управување и следливост на договори за јавни набавки за договорени страни и економски оператори

4connect.eu

Дигитална пларформа за дирекно поврзување на даватели и баратели на услуги во форма на мини тендерска постапка